PHÒNG HỌC

PHÒNG HỌC
Vplace

Cho thuê phòng học sức chứa 40-60 người

Phòng học, phòng đào tạo đạt tiêu chuẩn Quốc tế, được thiết kế hiện đại, tiện nghi, giá thuê từ 1.500.000đ đến 3.000.000đ, sức chứa từ

0353813388