TIN TỨC

CÁI LÝ CỦA NGƯỜI MÈO

Người Mèo ở Hà Giang hay cãi lý nên mới có thành ngữ “cái lý của thằng Mèo”. Nhờ cái lý ấy mà triều đình

0353813388