Công văn mượn hội trường mẫu mới năm 2022

Thủ tục hành chính là việc không thể thiếu khi bạn cần thuê hội trường để tổ chức chương trình của công ty hay cá nhân bạn. Bạn đang cảm thấy bối rối không tìm được mẫu chuẩn mới nhất theo từng năm? Với kinh nghiệm dịch vụ cho thuê hội trường phục vụ hơn 10.000 lượt khách mỗi năm, dưới đây là mẫu công văn đề nghị mượn hội trường giúp bạn tham khảo.

Công văn mượn hội trường là gì?

Công văn mượn hội trường là văn bản được cá nhân, đơn vị gửi đến phòng ban, cơ quan khác đề nghị về việc mượn hội trường để thực hiện một công việc nào đó.

Mẫu công văn mượn hội trường

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số: … /CV-…

V/v: mượn hội trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN MƯỢN HỘI TRƯỜNG

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức……………………………………

Để thực hiện kế hoạch/nhiệm vụ………………………………………………………………..

Với yêu cầu………………………………………………………………………………………..

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất cho sự kiện, chúng tôi – ……………….. có công văn này xin được kính đề nghị quý cơ quan cho chúng tôi được mượn hội trường phòng…., nhà …., trong thời gian từ …giờ… ngày … tháng … năm … đến … giờ cùng ngày.

Chúng tôi xin cam đoan việc mượn hội trường chỉ nhằm mục đích tổ chức……… và sẽ thực hiện đầy đủ những quy định của nhà trường về việc sử dụng cơ sở vật chất.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

–      Như trên;

–      Lưu VT.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

Tải file: Công văn mượn hội trường

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email