phong-hoi-truong-meeting2

Toàn thể khách mời cùng ban lãnh đạo, nhân viên trong công ty đứng lên chào cờ

Toàn thể khách mời cùng ban lãnh đạo, nhân viên trong công ty đứng lên chào cờ

Toàn thể khách mời cùng ban lãnh đạo, nhân viên trong công ty đứng lên chào cờ

Bình Luận
0 Comments

leave a Reply