Mẫu hợp đồng thuê hội trường tại Hà Nội năm 2022

Hợp đồng thuê hội trường

Tham khảo mẫu hợp đồng thuê hội trường và dịch vụ, trình bày rõ ràng về thông tin hai bên, các điều khoản khi kí hợp đồng giúp bạn nắm rõ hơn các yêu cầu, lưu ý các hạng mục khi thuê phòng hội trường tại VPLACE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc  lập – Tự  do – Hạnh phúc

——————————

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Về việc cho thuê hội trường và cung cấp dịch vụ

Số:  /  

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
  • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
  • Căn cứ vào khả năng cung ứng và nhu cầu của hai bên,

Hà nội  ngày…   tháng …  năm  …..

Bên A  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Địa chỉ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

MST : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx –  Fax : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

E- mail :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            Website : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Số TK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tại NH  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đại diện  : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            Chức vụ :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bên B :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Địa chỉ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel   : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                 Fax : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Số TK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Ngân hàng xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đại diện: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            Chức vụ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hai bên  thoả thuận ký  hợp đồng thuê hội trường theo các điều khoản sau  :

ĐIỀU 1 :  Bên B  đặt thuê phòng hội trường và sử dụng dịch vụ của bên A theo số lượng sau :

  • Phòng họp:

Phòng họp

Đơn giá / ngày-người

(VND)

Số ngày sử dụng

Thành tiền

(VND)

Hội trường

xxxxxx

xxxx  ngày

xxxxxxxxxxx

Chi tiết cụ thể:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Dịch vụ:

Dịch vụ

Số lượng

(người)

Đơn giá/người

(VND)

Số lần

sử dụng

Thành tiền

(VND)

Tiệc giữa giờ

xx

xxxx

x

xxxxx

Ăn trưa

xx

xxxx

x

xxxx

Tổng cộng

xxxxxx

  • Tổng dịch vụ:

Tổng dịch vụ = Phòng họp + dịch vụ = xxxxxx  + xxxxxxxxx =  xxxxxxxxx (VND)

Chi phi khac : xxxxxxxxx

Tong xxxxxxxxxx VND

[số tiền viết bằng chữ: xxxxxxxxxxxxxx]

ĐIỀU 2 : Bên A đảm bảo cung cấp phòng hội trường đã được trang trí và bao gồm như sau:

Phòng hội trường đạt tiêu chuẩn theo đúng thỏa thuận bao gồm: Âm thanh, ánh sáng, màn chiếu, máy chiếu, điều hòa, bàn đại biểu, ghế phục vụ cho tối đa cho xx người, phục vụ nước uống tại cây nóng lạnh, truy cập internet wifi và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian Bên B sử dụng.

.Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện tốt nhất cho bên B để khóa học do Bên B tổ chức thành công tốt đẹp.

ĐIỀU 3 : Phương thức thanh toán

Tổng trị giá hợp đồng :  xxxxxxxxxxxxxx

Ngay sau khi ký  hợp đồng bên B đặt cọc 50% trị giá hợp đồng cho bên A

Số tiền còn lại thanh toán sau khi bên A thực hiện xong hợp đồng có biên bản thanh lý HĐ và hoá đơn GTGT

Thanh toán chuyển khoản

ĐIỀU 4 : Trách nhiệm của hai bên

Trách nhiệm của bên A :

Bên A có trách đảm bảo đầy đủ số lượng cũng như chất lượng tiêu chuẩn phòng  như bên B đã đặt, nếu có gì thay đổi  về số lượng hoặc phát sinh khác hai bên phải cùng nhau bàn bạc . Bên A mà huỷ đặt phòng của bên B phải bồi thường 100%.

Trách nhiệm của bên B :

Trong trường hợp một trong các bên hủy lịch sử dụng phòng phải thông báo cho bên kia trước 5 ngày và được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu báo sau 5 ngày sẽ phải bồi thường các mức như sau:

  • Hủy phòng trước 03 ngày: 30% giá trị buổi sử dụng bị hủy.
  • Hủy phòng trước 01 ngày: 40% giá trị buổi sử dụng bị hủy.
  • Hủy phòng trước giờ sử dụng: 70% giá trị buổi sử dụng bị hủy.

ĐIỀU 5: Trách nhiệm và tiền phạt

Mọi  vi phạm hợp đồng  dẫn đến thiệt hại cho khách, ảnh hưởng đến bên  kia , bên  nào vi phạm  phải chịu hoàn toàn trách nhiệm  và phải đền bù toàn bộ phần thiệt hại, phải bồi thường 100%.

ĐIỀU 6 : Giải quyết tranh chấp

Mọi bất đồng tranh chấp nảy sinh liên quan đến hợp đồng này được giải quyết trên cơ sở thương lượng giữa hai bên. Trong trường hợp không thoả thuận được thì tranh chấp sẽ được đưa ra trọng tài kinh tế nhà nước xét xử và hai bên phải tuân theo các quyết định của hội đồng trọng tài đó.

ĐIỀU 7:  Cam kết chung

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ  các điều khoản ghi trong hợp đồng . Nếu trong quá trình thực hiện có gì thay đổi hoặc khó khăn  thì hai bên phải cùng nhau bàn bạc và tìm cách giải quyết .

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành  02 bản, mỗi bên  giữ 01 bản có giá trị như nhau .

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

Để biết thêm thông tin chi tiết cho thuê hội trường tại Hà Nội xin vui lòng liên hệ:

hợp đồng thuê hội trường

Ms Hòa – Quản lý dịch vụ

Mobile : 0912 123 267 / 0981 808 029

Email : Hoitruonghanoi@gmail.com

Địa chỉ văn phòng : Tầng 3, Tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
0353813388