Phòng hội trường P2 (Từ 50-80 người, có thể kê theo nhóm, chữ U. Giá thuê: Từ 1.500.000 – 2.000.000đ).

Phòng hội trường P2 (Từ 50-80 người, có thể kê theo nhóm, chữ U. Giá thuê: Từ 1.500.000 – 2.000.000đ).

Phòng hội trường P2 (Từ 50-80 người, có thể kê theo nhóm, chữ U. Giá thuê: Từ 1.500.000 – 2.000.000đ).

Phòng hội trường P2 (Từ 50-80 người, có thể kê theo nhóm, chữ U. Giá thuê: Từ 1.500.000 – 2.000.000đ).

Bình Luận
0 Comments

leave a Reply