S2_optimized

Phòng hội trường S2 (Từ 50-120 người, có thể kê theo nhóm, chữ U. Giá thuê: 1.900.000đ – 2.500.000đ)

Bình Luận
0 Comments

leave a Reply