p1-thuc-te

Phòng hội trường P1 (Từ 40-60 người, có thể kê theo nhóm, chữ U. Giá thuê: từ 1.100.000đ – 1.600.000đ )

Phòng hội trường P1 (Từ 40-60 người, có thể kê theo nhóm, chữ U. Giá thuê: từ 1.100.000đ – 1.600.000đ )

Phòng hội trường P1 (Từ 40-60 người, có thể kê theo nhóm, chữ U. Giá thuê: từ 1.100.000đ – 1.600.000đ )

Bình Luận
0 Comments

leave a Reply